Minggu, 23 Juni 2024

Tag: mekah

Khalifah Pemenggal Kepala dan Perusak Kabah
Kabar Khas

Khalifah Pemenggal Kepala dan Perusak Kabah

YAZID bin Muawiyah, adalah khalifah Dinasti Umayyah yang terkenal kekejamannya, membantai keluarga Rasulullah SAW di Karbala. Dalam peperangan yang sangat tidak seimbang, Imam Husein bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi, terbunuh dan kepalanya dipenggal dibawa ke istana Yazid di Damaskus (Suriah). Selain membantai keluarga Nabi, Yazid anak Muawiyah juga merusak kota Mekah dan Madinah, dua tempat yang sangat dihormati kaum muslimin. Bahkan Nabi berulangkali menegaskan keistimewaan kedua tempat tersebut. Ulama ahli tafsir, Jalaluddin As-Suyuthi, dalam kitabnya "Tarikh al-Khulafa" berkisah, pada tahun 63 H penduduk Madinah memberontak dan tidak mengakui Yazid sebagai khalifah. Pasalnya, Yazid dikenal sebagai tukang maksiat. Pemabuk yang parah dan rajin melakukan berbagai kemunkaran. Untuk m...